Kylmätekniikka

IKV Oy on lähtenyt mukaan kiinteistöjen kylmätekniikan kasvavalle toimialalle. Ilmastointia täydentävää kiinteistökylmää tuotetaan kaukojäähdytyksen tai kompressoritekniikan avulla. Suoritamme kaikki kylmätyöt ja toimitamme laitteet ja tarvikkeet, joista valitsemme teknisesti toimivimmat yhdistelmät. Huolehdimme myös kylmätekniikkaan liittyvistä sähkötöistä.

Tavoitteena F-kaasupäästöjen väheneminen

F-kaasut ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, jotka aiheuttavat ilmakehän lämpenemistä. EU:n vuonna 2015 voimaan tulleen F-kaasuasetuksen (EU, N:o 517/2014) tavoitteena on siirtyä asteittain F-kaasuista muihin vähemmän vaarallisiin kylmäaineisiin. Vanhoja laitteita saa kuitenkin vielä toistaiseksi käyttää. F-kaasuja sisältävien laitteiden merkintä- ja raportointivaatimuksia, vuototarkastusvälejä sekä asennus- ja huoltohenkilöstön pätevyysvaatimuksia on tiukennettu. F-kaasua sisältävä laite vaatii ammattitaitoista ja säännöllistä huoltoa.

Laitteen omistajan tai haltijan on
  • huolehdittava laitteen tarkastamisesta määräajoin
  • varmistettava asentajan ja huoltohenkilön pätevyys
  • huolehdittava, että laitteesta on olemassa huolto- ja tarkastuspäiväkirja


  • IKV Kiinteistötekniikka Oy:llä on vaatimusten mukaiset kylmätyöoikeudet (TUKES nro 370/91/2015).
    Ota yhteyttä